English

सम्पर्क


सम्पर्क

राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

फोन : ०१-५०१००५९, ०१-५०१००५६
फ्याक्स : ५०१००६३
इमेल : naflqml.gov.np
वेभसाईट : www.naflqml.gov.np

सूचना अधिकारी

नाम:  डा. इन्दिरा शर्मा

पद: वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

फोन नं.: ९८६३१९१६७०

ईमेल: keyindira@gmail.com